upprop

Message in Swedish about Lighthouse Relief being a non-profit foundation from the 19th of June 2016:

Från och med 19 juni 2016 är Lighthouse Relief en insamlingsstiftelse. 
Lighthouse Relief skall ha som ändamål att verka för alla människors okränkbara rätt till liv, uppehälle, skydd, utveckling och värdighet. Detta skall ske på ett opartiskt sätt, baserat på faktiska behov och oberoende av etnisk bakgrund, religion, politisk åskådning, kön och sexuell läggning.

För att kunna verka för detta ändamål samlar vi in pengar via Bankgiro: 377-6507.
 

WHO WE ARE

Lighthouse Relief is a non-profit foundation registered in Sweden. Our team of international volunteers provide coordination efforts and emergency relief to refugees that arrive on the Greek island of Lesvos, and in the camps in mainland Greece. Our main priority is to protect the most vulnerable groups such as children, women and the elderly. 

OUR OPERATIONS